A JÖVŐBARÁT ALAPÍTVÁNY

 

 

 

Az ÉSB (éjszakai sport bajnokság) 1992 óta folytatja tevékenységét, felkarolva a szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalokat. A 2002 évben bekövetkezett névváltozás után, Jövőbarát Alapítvány néven szerepel a köztudatban.

 

 

 

 

Célunk, hogy olyan programokat kínáljunk a szabad idő hasznos és kultúrált eltöltésére, amely a fiatalok egészséges fejlődését elősegítse. A veszélyeztetett célcsoportnak olyan lehetőséget szándékozunk kínálni, ahol a szociálisan terhelt környezetben élő gyermekek, fiatalok, a lakásukon kívül eltöltött szabadidejüket oly módon tudják eltölteni, amely az egészséges testi, és lelki fejlődésükhöz elengedethetetlenül szükséges.

 

Célunk továbbá, hogy a norma és értékteremtő programjaink minél több rászoruló fiatalt érjenek el. A működő programjainkkal olyan viselkedés és magatartásformát segítünk elsajátítani, ami mind az egyén, mind a környezet számára jelentősen csökkenti a deviánsviselkedésből adódó veszélyeket, segíti a fiatalok szocializációját, és a társadalomba való beilleszkedést. Programjaink segítik az egészségesebb életmód megismerését is.

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok saját megszokott környezetükben, oldott hangulatban, egymást segítve, sportolhatnak, vehetnek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken, melynek kapcsán sikerélményekhez juthatnak. A fiatalok drog, és alkoholmentes környezetben tölthetik szabadidejüket.

 

 

 

A program célcsoportja:

 

 

 

Célcsoportunk az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos helyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek, ill. fiatal felnőttek. Olyan fiatalok, akiknél a háttérben sokszor deviáns szülői viselkedés áll, amit a család rossz anyagi helyzete súlyosbít. Sokuk miután felszabadul az iskolai kötelezettség alól, motiváció hiányában otthon unatkozik, vagy az utcát járja. Sajnos Polgár város fiataljai között is megtalálhatóak olyan a fiatalok, akik a fenti problémákkal terheltek, illetve veszélyeztetettek Számukra az iskola kudarcaik helyszíne, így az nem vonzza Őket. A diszkók, kocsmákon kívül más befogadó „intézmény” pedig nem kínál lehetőséget, hasznos időtöltésre különösen nem a hétvégeken, akkor is az esti, és éjszakai órákban.

 

 

 

Marad tehát számukra az utca világa, ahol a semmittevésből, a lehetőségek hiányából könnyen sodródhatnak az élvezeti cikkek, ill. a bűnözés felé. Ők a megfelelő családi háttér, a pozitív perszonális kapcsolatok, és a képzettség hiánya miatt nem rendelkeznek alapvető ismeretekkel. Így az egészséges életmód, az emberek közötti kommunikáció, a tolerancia stb. terén is hiányosságaik vannak.

 

Ezek a veszélyeztetett fiatalok – akiknek saját otthoni körülményeik ehhez a legcsekélyebb lehetőséget sem nyújtják – programjainkon keresztül esélyt kapnak az egészséges életmód, a helyes életvitel, a kultúra átélésére.

 

A több mint 15 éves gyakorlati tapasztalataink alapján arról számolhatok be, hogy a programjainkat látogató fiatalok körében látványos pozitív fejlődési tendencia figyelhető meg.

 

Meggyőződésem, hogy a pozitív környezeti, és családi minta hiányában különösen fontos megerősíteni az egészséges önbizalmukat, megmutatni a szabadidejük tartalmas eltöltésének lehetőségeit, hogy megtalálják önmagukat, a megismert önkifejező technikákban, mert így nagyobb eséllyel fogják visszautasítani a drogok kínálta hamis világot, és a bűnözői útra való lépést.

 

A már 1992. óta Budapesten működő klubot a fiatalok elsősorban sportolás céljából keresik fel. Majd hamarosan az ott tapasztalható pozitív élmények hatására rendszeres látogatókká válnak. A jól bevált indirekt módszerrel kialakul egy kötődés, melynek köszönhetően otthonuknak érzik a klubot. A hétvégi programjaikat a nyitva tartáshoz igazítják. Rövid időn belül tapasztalható az önkéntes munkatársak, és a fiatalok között egy nagyon értékes bizalmi viszony. Ennek köszönhetően a fiatalokat jellemzően terhelt, szorongásokból, feszültségekből, eredő rejtett, és kitörés előtt álló indulati többlet, időbeni feltárását, és kezelését teszi önkéntes kollegáim részére lehetővé.

 

Megfigyeléseink szerint a fiatalok szívesen vesznek részt a sport, és játék programokon túl, egyéb személyiségfejlesztő foglalkozásokon, úgy hogy azt is egy fajta játéknak élik meg.

 

Ezek a következők:

 

Dumakuckó:

 

Jól bevált módszer az interaktív beszélgetés, zenehallgatással, (elsősorban klasszikus), mely laza kötetlen hangulatban zajlik. Ezeken, a beszélgetéseken az élet dolgairól, a minden napok eseményeiről, sikereiről, kudarcaikról folyik a beszélgetés. Egyéni személyes problémáikat is kielemezhetjük, amennyiben a fiatal publikusnak ítéli meg az ő saját problémáját. E beszélgetések során terítékre kerül az egészséges táplálkozástól kezdve a káros szenvedélyek kialakulásán keresztül a szexuális kérdésekig minden, ami érdekes és fontos lehet számukra.

 

Szituációs gyakorlatok:

 

A fiatalok által hozott problémás élethelyzeteket játsszák el a csoporttagok, ahol lehetőség nyílik a konfliktust védett környezetben” újra megtapasztalni és a csoporttagok segítségével kielemezni a helyzetet, és esetleg új megoldást kínálni a hasonló helyzetek kivédésére.

 

Ezeken a foglalkozásokon, feszültségoldó technikákat sajátíthatnak el a fiatalok, melynek később nagy hasznát veheti úgy a fiatal, mint a társadalom.

 

Szerepjátékok:

 

A szerepjáték lehetőséget ad az egyénnek, hogy egy másik személy bőrébe bújva önmagát kívülről lássa.

 

Drámajátékok:

 

Fejlesztik a kommunikációs képességeiket.

 

Megkönnyítik a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást.

 

Önismeretre, emberismeretre és az emberi méltóság tiszteletére nevel.

 

Alkotókészségüket, problémamegoldó képességüket, kreativitásukat fejleszti.

 

Szociális, és esztétikai érzékenységükön túl az értelmi, és érzelmi értékviláguk is gazdagodik.

 

Lehetővé teszik új ismeretek elsajátítását, és új összefüggések megismerését.

 

 

 

Ezek az összetevők mind rendkívül egyszerű és alapvető folyamatok, mégis nélkülözhetetlenek egy felnövő gyermek számára.

 

 

 

A Jövőbarát Alapítvány által kínált programokkal, illetve, lehetőségekkel megnő az esélye annak, hogy a Polgár városában és annak környékén céltalanul csellengő fiatalt is elérhessünk, és megóvhassunk az utca közismert veszélyeitől. Így kisebb eséllyel kerülnek a drog és egyéb bűncselekmények közelébe, és maguk sem válnak áldozattá, valamint az itt szerzett pozitív tapasztalataik alapján, maguk is segítőkké vállnak.

 

 

 

Marton Róbert

 

Jövőbarát Alapítvány

 

Alapító elnöke

 

 

 

 

 

 

Képek

Látogatók

Ma 5

Tegnap 6

Heti 31

Havi 62

Összesen 36748

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Támogatók